CUBE: Center for Udvikling, Beskæftigelse og Erhverv

10 års jubilæum

CUBE har ti års jubilæum i december 2014.

CUBE vil gerne takke de mange samarbejdspartnere for mange års godt og konstruktivt samarbejde til gavn for borgerne. Vi har i denne anledning fremstillet en pjece, om CUBEs historie og aktuelle ydelser, som er vedlagt her.

2
1

Foden indenfor

CUBE har forskellige tilbud til dig, der ønsker at komme ud på en arbejdsplads så hurtigt som muligt.

Læs mere her

Individuel jobcoaching

er for dig, der har brug for at komme i dybden med specifikke emner på tomandshånd.

Læs mere her

Jobsøgning

CUBE tilbyder to forskellige jobsøgningsforløb, hvor du modtager højt kvalificeret og afvekslende undervisning alle ugens fem dage.

Læs mere her

Mentorteam

CUBE har stor erfaring med arbejdet som mentorer. Vi ved, at en mentor ofte kan være forskellen på, om et forløb på en arbejdsplads går godt eller skidt.

Læs mere her